1

СЕРТИФИКАТ

3

Получихме наградата за напреднала компания през 2013 г.

2

Получихме право с наградата за компания за почтеност през 2015 г.

4

Имахме право с наградата за добросъвестна бизнес компания през 2016 г.

1

Имахме право с наградата на Асоциацията на предприемачите от Шенсиан.